Cash Flow – finanse o wielu twarzach

Cash Flow – finanse o wielu twarzach

Liczba definicji stosowanych w odniesieniu do Cash Flow jest szczególnie duża.

Powszechnie rozumiane jest jako przepływ pieniędzy do i z firmy.

Z księgowego punktu widzenia, większość definiuje go jako zysk netto firmy (zysk po opodatkowaniu) powiększony o amortyzację.

Specjaliści uzupełniają tę definicję o straty kapitałowe i rezerwy, aby uzyskać całkowity przepływ pieniężny.

W zakresie technologii przedsiębiorstwa należy uzyskać dokładny przegląd dostępnych przepływów pieniężnych.

To jest to, co bankier lub inwestor będzie sprawdzał w pierwszej kolejności, aby ustalić, czy firma jest w stanie spełnić swoje krótkoterminowe zobowiązania finansowe.

Wolne przepływy pieniężne uzyskuje się poprzez odjęcie spłat kapitału kredytów od całkowitych przepływów pieniężnych.

Daje on również dokładny obraz możliwości finansowych, jakie firma ma jeszcze do zainwestowania, wypłacenia dywidendy, dokonania dodatkowych spłat lub przeznaczenia zysków na rezerwy.

Czy Cash Flow to Święty Graal?

Wielu przedsiębiorców pozwala sobie na kierowanie się polowaniem na obroty czy zyski, ale zbyt często zapomina o kwestii przepływu gotówki.

Sporządzając dobrze przemyślany plan finansowy i trzymając się go, można uniknąć przeinwestowania i mieć wszystko pod kontrolą.

Jeśli chodzi o problem z przepływem gotówki, każdy przedsiębiorca szybko wskaże na klientów, którzy nie płacą na czas i fakt, że firma musi wtedy sięgać po kredyty bankowe.

Czy przedsiębiorca odważy się wtedy zapytać, czy jest to tylko problem przejściowy, czy też jest to problem symptomatyczny, bo nadmiernie powtarzający się?

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to najwyższy czas na przeprowadzenie dokładnej analizy i ujawnienie potencjalnych problemów w Twojej organizacji.

Aby temu przeciwdziałać, każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o kilku rzeczach.

Nie skupiaj się tylko na obrotach i zyskach, ale weź pod uwagę inne parametry bilansu i zysków i strat.

1. Uzgodnij z klientami bardzo konkretne warunki płatności.

2. Szybka spłata wystawionych faktur jest motorem Twojego przepływu gotówki.

3. Weź pod uwagę możliwe wzloty i upadki Twojej firmy.

4. Nie należy wykluczać innych form finansowania, takich jak kredyt dostawcy, ubezpieczenie kredytu i windykacja.

5. Negocjuj warunki płatności ze swoimi dostawcami i oceń ewentualne rabaty za wczesną płatność pod kątem wpływu na przepływy pieniężne.

Zarządzanie kredytem

Nie trzeba daleko szukać, aby zdefiniować podstawowy zestaw zasad zarządzania kredytem.

Wystarczy uświadomić sobie, że zarządzanie kredytami może w znacznym stopniu przyczynić się do sukcesu firmy.

Uzgodnienie jasnych zasad i warunków ze wszystkimi wewnętrznymi stronami zaangażowanymi w końcowy cykl oferty/płatności zapewnia spójne podejście i pozytywny wkład każdego.

Jak najwcześniej omówić warunki płatności z potencjalnym klientem, sprawdzić zdolność kredytową wszystkich potencjalnych klientów, ściśle monitorować i w razie potrzeby dostosować swoje systemy/metody.

W zależności od modelu biznesowego, zdecydowanie warto rozważyć outsourcing elementów tego całego cyklu do firm zewnętrznych.

Dzięki temu poszczególne etapy są monitorowane w stopniu większym niż minimalny.

Kluczowymi czynnikami skutecznej polityki zarządzania kredytami są: jasna strategia, stałe i konsekwentne zarządzanie, pomiar jest wiedzą.

Czy robimy to lepiej we własnym zakresie, czy wzywamy specjalistów?

Wielu przedsiębiorców nie jest jednak skłonnych do przyznania zarządzaniu kredytami takich korzyści, na jakie zasługuje.

Zbyt często okazuje się, że małe firmy pozostawiają zarządzanie kredytami jako dodatkowe zadanie dla jednej lub drugiej osoby.

Dlatego też poświęcana mu uwaga nie zawsze jest wystarczająca lub zarządzanie kredytami nie jest doceniane w pełnym zakresie.

W większych firmach zadanie to szybko staje się pełnoetatową funkcją, a podejście do niego staje się bardziej profesjonalne.

Oferta zewnętrznych usług zarządzania wierzytelnościami jest tak zróżnicowana, że każda firma z pewnością znajdzie odpowiednie rozwiązanie.

Oferta obejmuje raportowanie, przydzielanie limitów kredytowych, narzędzia programowe i śledzenie faktur od dnia wystawienia do dnia płatności.

Wiele firm decyduje się na współpracę z ubezpieczycielem należności ze względu na negatywny wpływ niezapłaconych faktur na przepływy pieniężne i rentowność firmy.

Oczywiście, jest też sporo firm, które współpracują z firmą windykacyjną, podczas gdy inni przedsiębiorcy niechętnie łączą siły z zewnętrznym podmiotem.

Oddziel pszenicę od plew!

Jednak statystyki wyraźnie pokazują, że współpraca z zewnętrzną, zewnętrzną agencją przyspiesza płatności.

Odraczanie płatności jest, niestety, częstą praktyką wielu kontrahentów.

Im dłużej odraczają płatność, tym bardziej są finansowani przez swojego dostawcę.

Przy znacznie niższym oprocentowaniu niż to, które dałby im ich bankier, gdyby o to poprosili.

Kiedy dostawca w końcu przekazuje plik stronie trzeciej, zabawa w kotka i myszkę dobiega końca i sprawy stają się nagle poważniejsze.

Na szczęście wielu dłużników szybko przystępuje do spłaty!

Oczywiście są jeszcze sprawy problematyczne, w których firma windykacyjna, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, potrafi oddzielić ziarno od plew.

I zaproponować odpowiednie rozwiązania / metody.

Odbiór przeprowadza się wówczas w bardziej profesjonalny sposób.

Tam, gdzie jest to możliwe, firma windykacyjna wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby uzgodnić dokładne warunki.

A w razie potrzeby uzgodnić harmonogram spłat i w razie potrzeby stanowczo interweniować.

Doradzają również swoim klientom w zakresie przejścia od windykacji polubownej do sądowej i są w stanie dokładnie oszacować spodziewane koszty.

Dysponują niezbędnym oprogramowaniem, aby wszystko dokładnie prześledzić i zapewnić stałą kontynuację większą presję.

W porozumieniu z klientem zawsze sprawdza się, jakie są dostępne opcje i jak utrzymać stosunki handlowe z dłużnikiem.