Blokada konta bankowego

Blokada konta bankowego

Spotkała Cię blokada konta bankowego?

Zobacz, co w takiej sytuacji można robić.

Niemożność skorzystania z dostępu do własnych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, spada na właściciela konta jak grom z jasnego nieba.

Po pierwszym szoku, przychodzi jednak otrzeźwienie i pora na zadanie kilku fundamentalnych pytań.

Jak to się stało, że środki zostały zablokowane?

Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Do kogo się zwrócić, Czy teraz jestem w sytuacji, gdzie zostaję bez grosza w kieszeni?

Po pierwsze, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to nie bank zablokował nam konto, tylko zrobił to na polecenie jakiegoś podmiotu będącego na wyższym szczeblu.

Najczęściej taka dyspozycja wychodzi od sądów rejonowych, prokuratury, komorników, Izby Celnej, Urzędu Skarbowego lub ZUS-u.

Taka blokada jest tylko tymczasowa i wynika z przepisów prawa.

Jej głównym celem jest mechanizm zapobiegawczy.

Warto zwrócić uwagę na to, że blokadzie ulega tylko część środków zgromadzonych na rachunku a nie całe konto.

Blokada konta bankowego – powody

Jednym z najczęstszych powodów nakładanej blokady, jest trwające postępowanie egzekucyjne (np. zaległy podatek, nieuiszczony mandat).

Kolejnym powodem „zajęcia konta” może być jego zabezpieczenie w poczet ewentualnych roszczeń, spowodowanych toczącą się sprawą sądową.

Również bank jako taki, może zamrozić nasze aktywa.

Stanie się to wtedy, kiedy będzie miał podejrzenia o praniu brudnych pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

W innych przypadkach, bank może nałożyć blokadę 72-godzinną.

Istnieją również sytuacje ekstremalne, takie jak wojna lub stan wyjątkowy, ale są one oczywiście spotykane niezwykle rzadko.

Co wolno bankowi?

Bank nie może pobrać od Ciebie opłaty za realizację tytułu egzekucyjnego.

Poza tym, nie może również zablokować wszystkich środków znajdujących się na rachunku, np. w poczet egzekucji komorniczej.

Tak wygląda teoria, praktyka jest natomiast często różna.

Natomiast jeżeli nasze zobowiązania są większe niż saldo rachunku, przysługuje nam kwota wolna od zajęcia.

Jest ona ustalona na poziomie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obowiązuje w każdym miesiącu, w którym zarządzone jest zajęcie.

Blokada konta bankowego – alimenty oraz inne świadczenia

Alimenty, świadczenia 500+ czy świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają egzekucji.

Problem w tym, że komornik nie ma możliwości sprawdzenia skąd dokładnie pochodzą środki zgromadzone na rachunku.

Warto więc zabezpieczyć się na taką sytuację i zadbać o odpowiednie zaświadczenia.

Blokada konta bankowego – odwołania

Od wszelkich decyzji komornika można się odwołać i należy to zrobić w ciągu 7 dni od wykonania skarżonej czynności u danego komornika.

Natomiast co do samej blokady konta, tutaj należy kierować wyjaśnienia i zapytania do Urzędu Skarbowego lub sądu.